لینوکس یەکێک لە بەناوبانگترین و خۆشەیست ترین سیستەمی سەرچاوە کراوەیە کە فەرمانەکانی کارپێکردنێکی بەهێز دەبەخشنە ئەم سیستەمە . زۆر گرینگە کە لەم سیستەمە بزانین چەندە لە بۆشایی ڕامی بەخۆیەوە داگیر کردووە بەتایبەت کاتێک کە بۆ سێرڤێری ئیشی پێدەکەین.دوو میمۆری لەم سیستەمە خۆی دەنوێنێت ڕامی ڕاستەوینەی سیستەمەکەمان و ڕامێکی دیکە بەناوی سواپ “swap ” کە خیاڵییە.

بە فەرمانی ” free” ئیمە دەتوانین زانیارییکی باشلە بۆشایی میمۆرییەکەمان ،بافێر ،سواپ، بەکارهێنانیان لە لایەن کێرنێڵی سیستەمی کارپێکردنو …هتد بزانین.

لەم بابەتە ئێمە لە بارەی فەرمانی ” free” بۆ زانیاری سەر مێمۆری باس و جەخت دەکەین.

١- نیشاندانی بیرگەی سیستەم :

بە فەرمانی “free” ئێمە دەتوانین زانیاری لە سەر ڕامی فیزیکی و سواپ و بۆشایی لەبەردەستی سیستەمەکەمان بە قەبارەی کیلۆبایت بزانین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە.

qezwan@chawg:~$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   598904  1610604   11132   41740   249856
-/+ buffers/cache:   307308  1902200
Swap:   3905532     0  3905532

٢- نیشاندانی بیرگەی سیستەم بە قەبارەی بایت :

بۆ نیشاندان بە قەبارەی بایت “Bytes” دەبێت لە ئاپشێنی b- (دەیخوێنین داش بی) سوودبگرین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -b
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:  2262536192 675811328 1586724864  11988992  45281280 270278656
-/+ buffers/cache: 360251392 1902284800
Swap:  3999264768     0 3999264768

٣- نیشاندانی بیرگەی سیستەم بە قەبارەی کیلۆبایت ( Kilo Bytes ) :

بۆ نیشاندانی قەبارەی ڕام بە کیلۆبایت لە ئاپشێنی k- سود وەردەگرین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -k
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   659936  1549572   11708   44220   263944
-/+ buffers/cache:   351772  1857736
Swap:   3905532     0  3905532

٤-نیشاندانی بیرگەی سیستەم بە قەبارەی مێگابایت(Megabytes):

بۆ نیشاندانی قەبارەی ڕام بە مێگابایت لە ئاپشێنی m- سود وەردەگرین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     2157    644    1513     11     43    257
-/+ buffers/cache:    343    1814
Swap:     3813     0    3813

٥- نیشاندانی بیرگەی سیستەم بە قەبارەی گیگابایت(Gigabytes):
بۆ نیشاندانی قەبارەی ڕام بە گیگابایت لە ئاپشێنی g- سود وەردەگرین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -g
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:       2     0     1     0     0     0
-/+ buffers/cache:     0     1
Swap:      3     0     3

٦- نیشاندانی هەمو و سەرجەم هێڵەکانی بیرگە:
فەرمانی “free” لەگەڵ ئاپشێنی t- هەمو هێڵەکانی ئەو فەرمانەمان بۆ ئاشکاردەکات.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -t
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   660128  1549380   11708   44220   263956
-/+ buffers/cache:   351952  1857556
Swap:   3905532     0  3905532
Total:   6115040   660128  5454912

٧- نیشاندانی بافێری بیرگە لەهێڵێک :
بە ئاپشێنی o- لە گەڵ فەرمانی free لە هێلیک بافێری بیرگەمان بۆ دەردەخات.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -o
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   659996  1549512   11708   44220   263960
Swap:   3905532     0  3905532

٨- بەڕۆژ بوونی بیرگە لە ئاستی کاتێک
ئاپشێنی s- لەگەڵ ژمارەیێک مەودای کرداری بۆشایی ڕام یان بیرگەمان بۆ نیسان ئەدات.بۆ وینە لە فەرمانەکەی خوارەوە هەر ٥ چرکە باریک زانیاری ڕام بەرۆژ دەبێت.بۆ دەرچوون لەم فەرمانە Ctrl + z لێبدەن .کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -s 5
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   664308  1545200   11748   44228   265136
-/+ buffers/cache:   354944  1854564
Swap:   3905532     0  3905532

٩- نیشاندانی زۆرینەو کەمینەی ئاستی بیرگە :
بە ئاپشینی l- ئیمە دەتوانین زۆرینەو کەمینەی کارکردنی ڕام ببینین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -l
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2209508   839320  1370188   11748   82272   390092
Low:    874332   403428   470904
High:   1335176   435892   899284
-/+ buffers/cache:   366956  1842552
Swap:   3905532     0  3905532

١٠- نیشاندانی وەشانی بیرگە :
بەهاوردنی ئاپسێنی V- (پیتی گەورە) لەگەڵ فەرمانی free دەتوانین وەشانی ئەم فەرمانە واتە “free” ئاشکرا بکەین.کرداری ئەم فەرمانە لە خوارەوە پیشاندراوە:

qezwan@chawg:~$ free -V
free from procps-ng 3.3.9