پێڕست : ماڵەوە  »  فێرکاری   »   گۆڕینی ئەندازەی شاشە بە فەرمانی لینوکس

بۆ گۆڕینی قەبارەی شاشە لە لینوکسی-ئێلێمێنتری ئێوە دەتوانن لە مەسیری خوارەوە ئەندازەی ڕوناکی شاسەی سیستەمەکەتان بگۆڕن.

System Settings >Displayes

007

هەڤاڵ ! بە فەرمانی xrandr ئێوە دەتوانن زانیاریێکی فرە لە سەر پشتیوانی ئەندازەکانی شاشە بزانن!

xrandr

ئاکامی ئەم فەرمانە :

qezwan@chawg:~$ xrandr 
Screen 0: minimum 1 x 1, current 832 x 759, maximum 8192 x 8192
Virtual1 connected primary 832x759+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
  832x759    60.0*+
  2560x1600   60.0 
  1920x1440   60.0 
  1856x1392   60.0 
  1792x1344   60.0 
  1920x1200   59.9 
  1600x1200   60.0 
  1680x1050   60.0 
  1400x1050   60.0 
  1280x1024   60.0 
  1440x900    59.9 
  1280x960    60.0 
  1360x768    60.0 
  1280x800    59.8 
  1152x864    75.0 
  1280x768    59.9 
  1024x768    60.0 
  800x600    60.3 
  640x480    59.9 

ئێوە دەبێ بەم جۆرە فەرمانەکە بنووسن.واتە ڕێزی قەبارەکان بژمێرن بۆ نمونە ئەندازەی 1280×768 کە لە ڕەدیفی ١٦یە، بەم جۆرە دەنووسرێت بۆ گۆڕینی شاشە :

qezwan@chawg:~$ xrandr -s 16

سویچی s- کورتکراوەی وشەی sizeە .