خشتی Clone لە MySQL
Jun 19, 2018
2 خولەک
307 وشە
تــاگ: mysql
هاوبەشی بکە:

پێشەکی

جاری واهەیە کە پێتان خۆشە کە روونووسێکی هاوشێوەتان لە خشتەیەکی بنکەدراوەکەتان هەبێت، بۆ ئەم مەبەستە سود لە CREATE TABLE … SELECT ئامانجی ئێوە ناپێکێ.لەم بابەتە رێگایێکی سادە بۆ ڕوونووسی خشتەکانتان پێ دەڵێین. بەم ڕوونووسە Clone دەڵێن.

ئاشنایی لەگەڵ خشتەکانی Clone لە MYSQL

نمونەیەکی سادە دهێنینەوە کە فامی ئێوە رووناک بکات.بۆ ڕوونووسی تەواو لە خشتەیەک قۆناغەکانی خوارەوە بەوردی جێبەجی بکەن.

 • بە یارمەتی فەرمانی SHOW CREATE TABLE تەواو خشتەکانی نێو بنکە دراوە پێرست بکەن.
 • فەرمانی دروستکردنی وشانی ئەسڵی بۆ خشتەی ڕوونووس(Clone) بە ناو و ریزیکی جیاواز بگۆڕن.
 • گەر بە ناوەرۆکی خشتەکان نیازتان هەیە لە فەرمانی INSERT INTO … SELECT سوود بگرن.

نمونەی دروستکردنی خشتەکانی Clone لە MYSQL

لە نمونەی خوارەوە خشتەیەکی Clone لە خشتەی tutorials_tbl دروستدەکەین. **قۆناغی یەکەم :**چوارچێوەی تەواوی دروستکردنی خشتەکان پەیکەرسازی بکەن:

mysql> SHOW CREATE TABLE tutorials_tbl \G;
*************************** 1. row ***************************
   Table: tutorials_tbl
Create Table: CREATE TABLE `tutorials_tbl` (
  `tutorial_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `tutorial_title` varchar(100) NOT NULL default '',
  `tutorial_author` varchar(40) NOT NULL default '',
  `submission_date` date default NULL,
  PRIMARY KEY (`tutorial_id`),
  UNIQUE KEY `AUTHOR_INDEX` (`tutorial_author`)
) TYPE = MyISAM
1 row in set (0.00 sec)
 
ERROR:
No query specified

قۆناغی دووهەم : گۆڕانی نێوی خشتەکان و دروستکردنی خشتەکانی دیکە:

mysql> CREATE TABLE clone_tbl (
  -> tutorial_id int(11) NOT NULL auto_increment,
  -> tutorial_title varchar(100) NOT NULL default '',
  -> tutorial_author varchar(40) NOT NULL default '',
  -> submission_date date default NULL,
  -> PRIMARY KEY (tutorial_id),
  -> UNIQUE KEY AUTHOR_INDEX (tutorial_author)
-> ) TYPE = MyISAM;
Query OK, 0 rows affected (1.80 sec)

قۆناغی سێهەم: پاشجێبەجیکردنی قۆناغی دووهەم خشتەیەکی clone لە بنکە دراوە دروست دەکەین: گەر هەرەکتانە دراوەکان لە خشتەی کۆنە ڕوونووس بکەن، دەتوانن بە یارمەتی INSERT INTO … SELECT پێی زیاد بکەن :

mysql> INSERT INTO clone_tbl (tutorial_id,
  -> tutorial_title,
  -> tutorial_author,
  -> submission_date)
  
  -> SELECT tutorial_id,tutorial_title,
  -> tutorial_author,submission_date
  -> FROM tutorials_tbl;
Query OK, 3 rows affected (0.07 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0