تاگی " ئوبونتو دابەشکراوەی لینکوس " لەم بابەتانەیە :

 1. .
  پێداچوونەوە لە سەر وشانی ئوبونتوی ١٨.١٠

 1. .
  دامەزراندنی درووپاڵ لە سەر ڕاژەی ئوبونتو

 1. .
  دامەزراندنی وۆردپرێس لە سەر سێرڤێری ئوبونتو

 1. .
  نوێکاریەکانی ئوبونتوی ١٨.٠٤ (سەگی ئاوی)