تاگی " ترمیناڵ دژەڤایرۆس ڤایرۆس " لەم بابەتانەیە :

  1. .
    پەیداکردنی ڤایرۆس لە لینوکس بە هێڵی فەرمان

  1. .
    ۸ پرۆگرامی خۆڕایی دژەڤایرۆس بۆ گنو/لینوکس